Národní referenční laboratoře (NRL) jsou plně funkční a materiálně i personálně (odborně) špičkově vybavená pracoviště. Široký přehled byť i specificky zaměřených specialistů zde vytváří pracoviště, která využívají k řešení problémů často unikátní postupy, ojedinělé jak v rámci ČR tak i ve světě. Je to důsledek intenzivní vzájemné mezioborové komunikace, která zajišťuje odborné (konzultační, metodické a referenční) zázemí sloužící jak příslušným oborům hygienické služby včetně orgánů státní správy (KHS a MZ ČR), tak i veřejnosti a příslušné podnikatelské sféře.